BẢNG GIÁ XE TOYOTA MỚI NHẤT

Vios

VIOS

Giá  :  489 triệu đồng

Corolla altis

COROLLA ALTIS

Giá :  719 triệu đồng

Camry

CAMRY

Giá : 1.070 triệu đồng

Yaris

YARIS

Giá : 684 triệu đồng

Innova

INNOVA

Giá :  755 triệu đồng

Hilux

HILUX

Giá : 628 triệu đồng

Fortuner

FORTUNER

Giá :  1.015 triệu đồng

Land cruiser prado

LAND CRUISER PRADO

Giá : 2.588 triệu đồng

Land cruiser

LAND CRUISER

Giá : 4.100 triệu đồng

Alphard

ALPHARD

Giá : 4.280 triệu đồng

Wigo

WIGO

Giá :  352 triệu đồng

Rush

RUSH

Giá : 634 triệu đồng

Corolla Cross

COROLLA CROSS

Giá: 746 triệu đồng